Resmi Gazete’de bugün (13.10.2021)

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler... www.habertuar.com  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Binaların Yıkılması ...

 Resmi Gazete’de bugün (13.10.2021)

14.10.2021 - 0:06

Güncelleme : 14.10.2021 - 0:06
4 views

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

 www.habertuar.com 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın