Sözleşmeli Er İstifa Edebilir Mi

Sözleşmeli erler Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde orduda profesyonel olarak görev alarak ülkenin hem iç hem de dış tehditlere karşı müdafaa edilmesinde görev almakla vazifeli ordu mensubudur. Bu kişilerin sözleşmeli er olarak alacakları tüm görevlerinde daima görev alanlarının bilinciyle devlet onuruna, kutsal görev onuruna yaraşmayacak şeylerle meşgul olmamaları, bunlardan tamamen uzak olmaları gerekmektedir. Başbakanlık tarafından hazırlanan […]

 Sözleşmeli Er İstifa Edebilir Mi

29.05.2021 - 11:47

Güncelleme : 29.05.2021 - 11:48
250 views


Sözleşmeli erler Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde orduda profesyonel olarak görev alarak ülkenin hem iç hem de dış tehditlere karşı müdafaa edilmesinde görev almakla vazifeli ordu mensubudur. Bu kişilerin sözleşmeli er olarak alacakları tüm görevlerinde daima görev alanlarının bilinciyle devlet onuruna, kutsal görev onuruna yaraşmayacak şeylerle meşgul olmamaları, bunlardan tamamen uzak olmaları gerekmektedir.


Başbakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte uzman er ve erbaşların tüm özlük hakları, göreve başlaması ve görevine son verilmesi gibi bütün detaylar birer birer ele alınmıştır. Buna göre uzman erlerin istifa edip edemeyecekleri ve istifa etmelerinin önünde duran tüm engellerle istifa edememelerine neden olan koşullar tamamen ortada durmaktadır.

sözlesmeli erler istifa edebilir mi
Hangi Koşullarda İstifa Edebilir?

 


Sözleşmeli erler görevini yapmasına engel olan akıl hastalığı, bedensel bozukluklar durumlarında görevinden çekilebilmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan uzman er veya erbaşın söz konusu mazeretini tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporuyla ilgili görev yaptığı merkeze intikal ettirmesi halinde istifası kabul edilir. Bu nedenle de görevinden görüleceği üzere belli başlı mazeretleri olan er ve erbaşların istifası kabul edilmektedir.Hangi Koşullarda İstifa Edemez?


Sözleşme süresi uzman er ve erbaşlar için 7 yıl olarak belirlenmiştir. Bu görev süresini doldurmadan önce istifa eden kimsenin görev sürecinde almış olduğu maaşları geri ödemek koşulu getirilmiştir. Bu getirilen koşulla amaçlanan söz konusu mesleğin kutsal vazife olması ve bunun bilinciyle göreve alınan her bir bireyin hiçbir şekilde esneklik, gevşeklik durumları göstermeden görevini multi disipliner bir yaklaşımla ifa etmesi amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda da değerlendirilecek olunursa görev yapan kişinin her anlamda belli başlı sözü edilen bu koşullarda görevini yapmasının ardında duran başka hiçbir engel bulunmamaktadır


Bu makalede de açık olarak üzerinde durulduğu gibi sözleşmeli olarak görev alan uzman er ve erbaşın sözleşme süresini (7) yıl doldurmadan herhangi bir şekilde kendi kendine istifa etmesi söz konusu olamaz. Bu ordunun mevcut asker ihtiyacı ve yetiştirme programına da tamamen aykırı bir tutum olduğundan böyle bir durumla karşı karşıya kalmak kesinlikle mümkün olmaz.
İşte bu özellikler bakımından değerlendirildiği zaman uzman erlerin ve erbaşların 7 yıllık görevini tamamlamadan kesinlikle istifa etmelerine izin verilmez. Yönetmelikte üzerinde durulan koşullar dışında söz konusu durumlarda kişinin istifasının herhangi bir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayacak ve zorunlu yedi yıllık görev süresini doldurma şartı bulunur.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın